Skip to content

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van De Vrije Blick is erop gericht te voorkomen dat een beloning kan resulteren in een onjuiste behandeling van cliënten, het nemen van buitensporige risico’s op het gebied van duurzaamheid dan wel ander risicovol gedrag welke een negatief effect kan hebben op de beheerde beleggingsportefeuilles, op De Vrije Blick als beheerder van beleggingsinstellingen alsmede op de financiële sector in zijn geheel.

Hierbij is de directie van mening dat het beloningsstelsel op zodanige wijze daarmee dient te correleren dat de betrokken professional zich richten op de lange termijn belangen van de cliënten, het vermijden van buitensporige risico’s op het gebied van duurzaamheid en de beheersing van risico’s voor de beheerde beleggingsinstellingen en De Vrije Blick.