Ontwikkellocatie aan het plein

Leiden is een groeiende gemeente. De stad ziet vooral een groei in de leeftijdscategorie van 18-26 jaar. De woningbehoefte in deze stad is niet alleen hoog onder de jongeren ook onder ouderen en huishoudens met een laag- en middeninkomen hebben veel moeite om een woning te vinden.

Het project Kaasmarkt is een ontwikkellocatie aan het plein de Kaasmarkt in het centrum van Leiden. De ontwikkellocatie is eind 2020 aangekocht. De ontwikkellocatie is een braakliggend perceel en bevindt zich aan de rand van de Kaasmarkt, een historisch plein nabij het centrum van Leiden, dat in de loop van de 18e tot 20e eeuw is ontstaan.

Het gebied bestaat uit tuinmuren, koetshuizen en kleine woonhuizen die vaak een relatie hebben met de grote huizen aan de Hooglandse Kerkgracht en de Hooigracht. Het plein staat nu bekend als parkeerterrein. De gemeente wenst het plein te transformeren tot kwalitatieve openbare ruimte en hierdoor wordt ontwikkeling van woningen aan de rand van het plein mogelijk gemaakt. In het afgelopen jaar (2020) is er in samenspraak met omwonenden een stedenbouwkundig programma van eisen voor de ontwikkellocaties aan de rand van de Kaasmarkt opgesteld.  Dit geldt ook voor het aangekochte perceel.

Er wordt op dit moment door de beheerder een plan ontwikkelt voor ca. 18 kleine appartementen dat past binnen de voornoemde stedenbouwkundige eisen.

Deze ontwikkellocatie biedt de gelegenheid om op een zeer centrale locatie in Leiden woningaanbod toe te voegen. Nieuwbouw die voldoet aan de huidige duurzaamheidseisen en die kan inspelen op de woningbehoefte van starters, ouderen en studenten.