Huize Liesbosch

Van voormalig klooster naar modern woonzorgcomplex in Breda

Breda, van origine een belangrijke garnizoens- en vestingstad, is met een inwonersaantal van meer dan 180.000, de derde gemeente van Noord-Brabant en de negende gemeente van Nederland. Huize Liesbosch is een voormalig klooster gelegen ten westen van de stad Breda, op een terrein van 2,35 ha.

Het complex bestaat uit twee gebouwen (Eikenbosch en Liesbosch) en wordt thans gebruikt als zorgcomplex.
Het gebouw Eikenbosch wordt verhuurd aan een zorgorganisatie en huisvest in totaal 24 eenheden voor mensen met dementie. Het gebouw Liesbosch bestaat uit twee delen. Het eerste gedeelte is ook verhuurd aan Stichting Thebe en huisvest in totaal 31 eenheden voor mensen met een lichamelijke beperking. Het tweede gedeelte van dit gebouw is nog niet in gebruik en kan mogelijk worden herontwikkeld. Er bevindt zich een prachtige tuin tussen de vleugels van het gebouw Liesbosch en tevens hebben alle bewoners toegang tot het bijbehorende bos aan de achterzijde van dit complex.

Duurzame transformatie in de Bollenstreek

Transformatie kantoorgebouw Lisse tot 52 appartementen

Begin 2023 heeft het Fonds het voormalige kantoorgebouw De Witte Zwaan in Lisse aangekocht.  Het gebouw ligt op loopafstand van het centrum van Lisse.


Het kantoorgebouw wordt getransformeerd tot 52 appartementen, waarvan 28 sociale huur, 18 midden dure huur en 6 dure huur woningen. De locatie beschikt over een groot parkeerterrein, met circa 70 parkeerplekken. Er is dan ook voldoende parkeergelegenheid voor bewoners en bezoekers.
De woningen worden conform de nieuwbouw eisen gerealiseerd en zullen bij oplevering beschikken over een energielabel variërend van A+ tot A+++.


De omgevingsvergunning is reeds verleend. De transformatie vereist circa 12 maanden en verwachten we de woningen in de loop van het 2e kwartaal van 2024 te kunnen verhuren.

Bouwen aan een toekomst bestendig plan voor Buitenplaats Huize Bijdorp

Woon- en zorgcomplex in Voorschoten

Het Fonds is sinds eind 2022 erfpachter van de historische locatie Buitenplaats Huize Bijdorp te Voorschoten. Huize Bijdorp is ruim tien hectare was sinds 1876 eigendom van de Congregatie van de H. Catharina van Siëna.
De Congregatie nadert haar voltooiing en heeft zij besloten de locatie uit handen te geven aan een toekomstig erfpachter. De Congregatie wil de toekomst van de Buitenplaats wel in grote mate vormgeven. Daartoe heeft zij in samenwerking met de gemeente Voorschoten in 2019-2020 een toekomstvisie voor Huize Bijdorp opgesteld. Het behouden en verbeteren (transformeren) van bestaande historische delen, maar ook nieuwe delen (nieuwbouw) toevoegen om een toekomstbestendige locatie te creëren. De volgende kernwaarde staan daarin centraal: natuurlijk, zingeving, nabij zijn, geborgenheid, jong & oud. De nieuwe Buitenplaats biedt stilte, rust, bezinning, zorg voor elkaar, gezamenlijkheid, naastenliefde en gastvrijheid. Zowel voor de huidige als de nieuwe bewoners, gebruikers en bezoekers.

Deze visie heeft zicht vertaald in een ruimtelijk concept, dat recht doet aan de cultuurhistorische waarden en de kaders van een landgoedbiotoop en het Natuur Netwerk Nederland waarbinnen de Buitenplaats is gelegen. Het ruimtelijk concept biedt ruimte voor diverse woon- en zorgfuncties, waarin zowel ouderen, kwetsbare burgers, jonge gezinnen een plek kunnenkrijgen en een echt community kunnen vormen. De groene kwaliteiten op de Buitenplaats worden versterkt door middel van het vergroten van biodiversiteit en natuurbeleving. Dit alles is in 2022 als juridisch kader vastgelegd in een nieuw bestemmingsplan.
De Congregatie heeft aan de hand van een tendertraject het Fonds gecontracteerd als erfpachter en is het Fonds daarmee ook verantwoordelijk voor de herontwikkeling van Buitenplaats Huize Bijdorp.

Het plan omvat de herontwikkeling van het kloostercomplex tot in totaal 175 wooneenheden, waarvan 40% zorg, 25% sociale huur, 12,5% middeldure huur en dure huurwoningen. Het kloostercomplex zal ook plaats bieden voor diverse gemeenschappelijke ruimten en bewonersvoorzieningen. In de bosrijke omgeving naast het kloostercomplex is tevens plek voor de ontwikkeling van twaalf grondgebonden woningen.

Het Fonds beoogt het projectdeel met het sociale huurprogramma aan een woningcorporatie uit te geven. De grondgebonden woningen zullen worden verkocht aan particulieren. De overige woon/zorgeenheden ontwikkelt het Fonds voor haar eigen portefeuille en is het Fonds tevens verantwoordelijk voor de instandhouding van het landgoed.

Het jaar 2023 is gereserveerd voor de planuitwerking. De realisatie vereist circa 2,5 jaar en is de verwachting dat de herontwikkeling medio 2026 is afgerond.

Van voormalige buitenplaats naar moderne serviceresidentie

Seniorencomplex Park Boswijk te Doorn

Serviceresidentie Park Boswijk is gelegen in het groene hart van de provincie Utrecht tussen Driebergen en Doorn. Het complex maakt onderdeel uit van de gemeente Utrechtse Heuvelrug die thans circa 50.000 inwoners telt.   Het gebouwencomplex bestaat uit acht gebouwen en telt in totaal 364 appartementen, waarvan voornamelijk 2-kamer en 3-kamer appartementen. Het Fonds bezit thans 287 van de appartementen. De overige appartementen zijn eigendom van particuliere of kleine beleggers. De grond is wel voor 100% in bezit van het Fonds.

De gebouwen zijn gelegen in een bosrijke omgeving en regeert er rust rondom het complex. Bewoners hebben naast een mooie omgeving ook toegang tot diverse facilitaire diensten in het complex. Daarbij moet gedacht worden aan professionele zorg, noodoproepinstallatie, een receptiedienst en schoonmaakdienst. Bewoners kunnen ook gebruik maken van vele voorzieningen in het complex, zoals een kapper en de gemeenschappelijke huiskamer, om medebewoners te ontmoeten of te genieten van een maaltijd.


Het complex dateert uit 1973 en is in de jaren 2016 tot 2021 grootschalig gerenoveerd. De komende periode worden de omliggende tuin en de parkeermogelijkheden sterk verbeterd en zullen een aantal niet gerenoveerde onderdelen worden aangepakt, zodat het gehele complex van begin tot einde is gemoderniseerd.
Meer informatie over dit mooie complex in het groen is terug te vinden op:
https://www.woneninparkboswijk.nl

Ontwikkellocatie aan het plein

Leiden is een groeiende gemeente. De stad ziet vooral een groei in de leeftijdscategorie van 18-26 jaar. De woningbehoefte in deze stad is niet alleen hoog onder de jongeren ook onder ouderen en huishoudens met een laag- en middeninkomen hebben veel moeite om een woning te vinden.

Het project Kaasmarkt is een ontwikkellocatie aan het plein de Kaasmarkt in het centrum van Leiden. De ontwikkellocatie is eind 2020 aangekocht. De ontwikkellocatie is een braakliggend perceel en bevindt zich aan de rand van de Kaasmarkt, een historisch plein nabij het centrum van Leiden, dat in de loop van de 18e tot 20e eeuw is ontstaan.

Het gebied bestaat uit tuinmuren, koetshuizen en kleine woonhuizen die vaak een relatie hebben met de grote huizen aan de Hooglandse Kerkgracht en de Hooigracht. Het plein staat nu bekend als parkeerterrein. De gemeente wenst het plein te transformeren tot kwalitatieve openbare ruimte en hierdoor wordt ontwikkeling van woningen aan de rand van het plein mogelijk gemaakt. In het afgelopen jaar (2020) is er in samenspraak met omwonenden een stedenbouwkundig programma van eisen voor de ontwikkellocaties aan de rand van de Kaasmarkt opgesteld.  Dit geldt ook voor het aangekochte perceel.

Er wordt op dit moment door de beheerder een plan ontwikkelt voor ca. 18 kleine appartementen dat past binnen de voornoemde stedenbouwkundige eisen.

Deze ontwikkellocatie biedt de gelegenheid om op een zeer centrale locatie in Leiden woningaanbod toe te voegen. Nieuwbouw die voldoet aan de huidige duurzaamheidseisen en die kan inspelen op de woningbehoefte van starters, ouderen en studenten.

Rijksmonument Amersfoort

Amersfoort is een groeistad met circa 157.000 inwoners in de provincie Utrecht. Het is in bevolkingsaantal de tweede stad van de provincie Utrecht en vervult economisch een regiofunctie met een sterk groeiend bedrijfsleven.

Het project Coninckstraat is gelegen in het centrum van Amersfoort en bestaat uit meerdere gebouwen gelegen aan Coninckstraat en de winkelstraat Kamp. Het pand aan de Coninckstraat is aangewezen als Rijksmonument en huisvest het Hotel de Tabaksplant met 25 kamers. Het gebouw langs de Kamp bevat vijf appartementen en een winkel. Deze winkel wordt thans opgesplitst en zal aan de achterzijde worden gerenoveerd tot een woning. Tevens zijn er een aantal garageboxen aanwezig.

De winkelruimte is in het tweede kwartaal van 2021 opgesplitst.  De voorzijde is verbouwd tot winkelruimte voor huurder Ritos, een horecabedrijf met meerdere locaties door heel Nederland. De achterzijde van de winkel wordt in de loop van de 2e helft van 2021 verbouwd tot een woning, om de waarde van het object te maximaliseren.

De garageboxen zijn gelegen aan het Achter Sint Annahof en omringd door woningen. De gemeente ziet de garageboxen graag her ontwikkelt tot woningen. De ontwikkellocatie leent zich voor vier tot zes appartementen, met een gemiddelde verhuurbaar oppervlakte van 40-55 m2.

Renovatie en herontwikkeling

Leiden is een stad met circa 125.000 inwoners in de provincie Zuid Holland. Het project is gelegen in de oude binnenstad van Leiden, deels aan de Stille Rijn. Destijds waren er 2 winkels en 19 appartementen die in middelmatige conditie waren. Er is vervolgens een plan ontwikkeld om het complex naar een hoger afwerkingsniveau te tillen met als doel om de huren te verhogen.

Project Apothekersdijk (Apothekersdijk 25-26 en Haarlemmerstraat 49–53, Roomburgerlaan 16 in Leiden) bestaat uit de renovatie en herontwikkeling van een 4-tal Rijksmonumenten (m.u.v. het object aan de Roomburgerlaan), oorspronkelijk gebouwd in 1825 en 1850, tot 23 huurwoningen en 3 winkels (430 m2). De studio’s en appartementen hebben een verhuurbaar oppervlakte variërend tussen de 28 m2 en 180 m². In Leiden bestaat er een grote vraag naar huurwoningen in het middensegment.

Er heeft inmiddels een grootschalige renovatie plaatsgevonden, waarbij tevens een aantal nieuwe appartementen is gecreëerd.  Deze herontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat bij mutaties van huurders de huren verhoogd konden worden.

Van Franse school naar 107 toekomstbestendige appartementen

Warmond is een dorp, direct ten noorden van Leiden met circa 5.000 inwoners en is onderdeel van gemeente Teylingen in de provincie Zuid Holland. Via de A44 heeft Warmond een goede bereikbaarheid met de rest van de Randstad. We hebben in 2017 een voormalig verzorgingstehuis gelegen aan de Monseigneur Aengenentlaan van een stichting aangekocht.

Het complex bestaat uit een verzameling van gebouwen in een historische omgeving. Wat ons direct aansprak is de unieke ligging ten opzichte van de snelweg A44, Leiden en de Bollenstreek, het historische landschap en gebouwen en het enorme tekort aan betaalbare huurwoningen in deze omgeving.

Bij aankoop was de bestemming geschikt voor de herontwikkeling tot seniorenwoningen met een verzorgingselement. We hebben samen met een gedelegeerde derden-ontwikkelaar een plan ontwikkeld voor 107 huurwoningen in het hoofdgebouw, 40+ zorgwoningen voor de verhuur in een separaat gebouw en de ontwikkeling van 51 nieuwbouwwoningen.

De herontwikkeling is inmiddels afgerond. Het resultaat is  dat de huidige investeerders voor een aantrekkelijk rendement een zeer fraai huurwoningcomplex in bezit hebben gekregen.

De studio’s en appartementen hebben een verhuurbaar oppervlakte variërend tussen de 31 m2 en 117 m². De algemene voorzieningen bestaan uit een bibliotheek, gemeenschappelijke voorzieningen, sportfaciliteiten en terrassen met buitenkeuken.