Bouwen aan een toekomst bestendig plan voor Buitenplaats Huize Bijdorp

Woon- en zorgcomplex in Voorschoten

Het Fonds is sinds eind 2022 erfpachter van de historische locatie Buitenplaats Huize Bijdorp te Voorschoten. Huize Bijdorp is ruim tien hectare was sinds 1876 eigendom van de Congregatie van de H. Catharina van Siëna.
De Congregatie nadert haar voltooiing en heeft zij besloten de locatie uit handen te geven aan een toekomstig erfpachter. De Congregatie wil de toekomst van de Buitenplaats wel in grote mate vormgeven. Daartoe heeft zij in samenwerking met de gemeente Voorschoten in 2019-2020 een toekomstvisie voor Huize Bijdorp opgesteld. Het behouden en verbeteren (transformeren) van bestaande historische delen, maar ook nieuwe delen (nieuwbouw) toevoegen om een toekomstbestendige locatie te creëren. De volgende kernwaarde staan daarin centraal: natuurlijk, zingeving, nabij zijn, geborgenheid, jong & oud. De nieuwe Buitenplaats biedt stilte, rust, bezinning, zorg voor elkaar, gezamenlijkheid, naastenliefde en gastvrijheid. Zowel voor de huidige als de nieuwe bewoners, gebruikers en bezoekers.

Deze visie heeft zicht vertaald in een ruimtelijk concept, dat recht doet aan de cultuurhistorische waarden en de kaders van een landgoedbiotoop en het Natuur Netwerk Nederland waarbinnen de Buitenplaats is gelegen. Het ruimtelijk concept biedt ruimte voor diverse woon- en zorgfuncties, waarin zowel ouderen, kwetsbare burgers, jonge gezinnen een plek kunnenkrijgen en een echt community kunnen vormen. De groene kwaliteiten op de Buitenplaats worden versterkt door middel van het vergroten van biodiversiteit en natuurbeleving. Dit alles is in 2022 als juridisch kader vastgelegd in een nieuw bestemmingsplan.
De Congregatie heeft aan de hand van een tendertraject het Fonds gecontracteerd als erfpachter en is het Fonds daarmee ook verantwoordelijk voor de herontwikkeling van Buitenplaats Huize Bijdorp.

Het plan omvat de herontwikkeling van het kloostercomplex tot in totaal 175 wooneenheden, waarvan 40% zorg, 25% sociale huur, 12,5% middeldure huur en dure huurwoningen. Het kloostercomplex zal ook plaats bieden voor diverse gemeenschappelijke ruimten en bewonersvoorzieningen. In de bosrijke omgeving naast het kloostercomplex is tevens plek voor de ontwikkeling van twaalf grondgebonden woningen.

Het Fonds beoogt het projectdeel met het sociale huurprogramma aan een woningcorporatie uit te geven. De grondgebonden woningen zullen worden verkocht aan particulieren. De overige woon/zorgeenheden ontwikkelt het Fonds voor haar eigen portefeuille en is het Fonds tevens verantwoordelijk voor de instandhouding van het landgoed.

Het jaar 2023 is gereserveerd voor de planuitwerking. De realisatie vereist circa 2,5 jaar en is de verwachting dat de herontwikkeling medio 2026 is afgerond.